W sezonie 2016/2017 nasz klub otrzymał dotację na drugą klasę w ramach Szkolnych Ośrodków Siatkarskich (SOS).