Zakładka poświęcona informacją dla rodziców!

OBÓZ 2023

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!
Decyduje kolejność zgłoszenia
Zgłoszenia TYLKO telefonicznie lub SMS do organizatora!

SKŁADKI

NOWE KONTO SKŁADEK od 1.01.2022

04 1240 4315 1111 0011 2038 7644

Wysokość składki od 1.01.2023 – 60 zł płatne co miesiąc przez 11 miesięcy
( bez lipca) do 10 każdego miesiąca
lub
jednorazowa wpłata do 31.01.2023 – 600.00 zł.